Wānanga – Te Pae O Raukawa

Mōkai (Pakaketairi) Marae 1461 Forest Road (Tirohanga Road), Mōkai, Waikato

Wānanga tikanga o te Marae; Haerenga ki ngā tūtohu whenua. Reconnect uri with their history and traditions

Scroll to Top