Latest Past Events

Kaupapa Kōrero – Wharepūhunga

Peach and Porker Bar 97 Alexandra Street, 3800, Te Awamutu

Kaiako - Quinton Tunoho; the theme of the night is Ūia te pātai

Scroll to Top