Wānanga – Wharepūhunga

Whakamārama Marae 655 Wharepūhunga Road, Korakonui,, Waikeria, Waikato

Kaiako - Wini and Roger Lewis

Kaupapa Kōrero – Wharepūhunga

Peach and Porker Bar 97 Alexandra Street, 3800, Te Awamutu, Waikato

Kaiako - Quinton Tunoho; the theme of the night is Ūia te pātai

Wānanga – Wharepūhunga

Pārāwera (Te Taumata) Marae 811 Arapuni Road, Parawera, Te Awamutu, Waikato

Paula Mauriohooho will be running a wānanga at Parawera Marae - Te Ure Parawera

Scroll to Top